Doel CVE

De CVE is er voor het bedrijfsleven van Ens en omgeving.

Het doel van de Commerciele Vereniging Ens is netwerken, samenwerken,
informeren, motiveren en meer.

Er spelen tal van zaken die de toekomst van de economie van Ens beïnvloeden. Op gemeentelijk niveau proberen we met de CVE een samenwerking met de Gemeente Noordoostpolder te bewerkstelligen en contacten te onderhouden. De CVE levert zelf haar bijdrage met alle deelnemende leden en heeft haar eigen visie op de toekomst van de Enser economie. Ook hebben wij diverse projecten op de lange termijn, welke omschreven staan in het Dorpsvisie plan 2015-2025 van Ens.

Middels een beleidsplan kunt u lezen wat de CVE voor ogen heeft. Uiteraard worden de ontwikkelingen omtrent de ontsluitingsweg rond Ens op de voet gevolgd. Momenteel telt de CVE 101 bedrijven, die een perfecte vertegenwoordiging van het Enser bedrijfsleven tonen. De CVE wil faciliteren, bemiddelen, netwerken, samenwerken, innoveren, informeren, motiveren en meer, zoals bijdragen aan de gebiedspromotie van Ens en de acquisitie voor het bedrijventerrein i.s.m. de gemeente, maar vooral proactief naar buiten treden voor de Enser ondernemers. Dit is tevens de missie voor 2015!